Duurzaam ondernemen is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam ondernemen heeft een milieu achtergrond, waar MVO veelal een sociale achtergrond heeft. Tegenwoordig worden ze nogal eens door elkaar gehaald.

mvoBeide termen staan voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Onder duurzaamheidskenners beter bekend als de drie P’s profit, people en planet. Deze drie P’s moeten alle drie worden geoptimaliseerd zonder de balans te verliezen. De term duurzaam ondernemen is natuurlijk afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het heden, maar ook met toekomstige generaties. Bronnen voor de toekomst mogen daarom niet worden uitgeput. Daar is duurzaam ondernemen op gericht.

Mevrouw Brundtland was ooit de grondlegger van duurzame ontwikkeling en formuleerde het in 1987 al als volgt:

“Voldoen aan de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden teniet te doen van komende generaties om ook in hun behoeften te voorzien.”

Volgens het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) behoort MVO tot de kernactiviteiten van een onderneming en zou deze dit integraal op moeten nemen in de bedrijfsvoering. Volgens SER is het gericht op de drie dimensies van waardeschepping: profit, people en planet. Hierdoor is MVO of duurzaam ondernemen veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid en liefdadigheid. Volgens SER kunnen beide activiteiten goed gedrag op het gebied van economisch, sociaal en ecologisch handelen niet vervangen. Overal in de bedrijfsketen moet MVO deel uitmaken van het proces

 

 

 
Een Beter Milieu Begint Bij Jezelf

Tips voor thuis

  1. Gebruik spaarlampen
  2. Zorg voor goede isolatie
  3. Gebruik een droogrek of waslijn, en geen droger
  4. Zet apparaten uit in plaats van op stand-by
  5. Draai geen halve wassen, maar stop je trommel goed vol
 

Project DOEN ♥ Albert Heijn

Puur & Eerlijk
 
 
 

Project DOEN

Project DOEN
 

Afval scheiden is Goud

Afval scheiden is Goud