Archief voor: Duurzaamheid

sportvereniging duurzaamSportclubs die willen verduurzamen kunnen vanaf 1 januari 2016 weer subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die ze willen treffen.

Nieuwe subsidiepot

Volgens het NOC*NSF komt er een nieuwe regeling die de afgeschafte Ecotax voor verenigingen moet vervangen. Het voornaamste doel van de nieuwe regel is het stimuleren van een duurzaam beleid bij sportverenigingen om zodoende het energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Bij de oude Ecotax regeling konden de verenigingen jaarlijks een deel van de betaalde belasting over de energiekosten terugvragen tot wel 50%. Maar dit deed niets voor het milieu. Verenigingen met een hoog energieverbruik kregen immers de hoogste vergoeding. Daar moet de nieuwe regel verandering in brengen. Hiermee kan men investeringen in energiebesparing en verduurzaming terugvragen.

In dit fragment hoort u verslaggever Jeroen Schutijser in gesprek met de bedrijfsleider van voetbalvereniging Berkum in Zwolle.

Duurzame drijfveren

De meeste sportverenigingen zijn nog niet echt bezig met verduurzamen. Meestal hebben ze de handen vol aan operationele problemen. Maar als men bijvoorbeeld aan een verbouwing zit te denken, dan kan de nieuwe regel een uitkomst zijn. Als men dan denkt aan bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichting of andere besparende technieken, kan men een groot deel van de investering terugkrijgen. Er is dus geld te verdienen met duurzame maatregelen. Hiermee kunnen verenigingen de kosten in de hand houden, zonder de distributie te hoeven verhogen.

€ 6 miljoen per jaar

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken hebben de nieuwe subsidieregeling ontwikkeld. Tot en met 2019 is er € 6 miljoen euro beschikbaar. Alle aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Iedere aanvraag wordt dan vervolgens individueel beoordeeld.

Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport

Waarschijnlijk zullen niet alle verenigingen voldoende middelen in kas hebben om duurzame investeringen helemaal zelf te bekostigen, ondanks de nieuwe subsidieregeling. Als een deel van de investering bij een bank geleend moet worden, zal deze vaak vragen om een borgstelling. Veelal kan de Stichting Waarborgfonds Sport van voor de lening een volledige borgstelling verstrekken. De borgstelling kan digitaal worden aangevraagd via de website.

businessmodels

Het fenomeen crowdfunding is wereldwijd enorm aan het groeien. Het wordt een steeds populairdere manier van geld inzamelen voor initiatieven. Was het in het begin eigenlijk alleen nog maar een manier om geld op te halen voor goede doelen. Door vele nieuwe mogelijkheden zoals social media, online betalen én vanwege het feit dat banken minder snel een lening verstrekken, is crowdfunding als financieringsmogelijkheid ook in andere sectoren doorgedrongen. Inmiddels zijn er een aantal modellen bijgekomen waardoor er nu vier crowdfunding-modellen te onderscheiden zijn. Iedere vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen.

1. Doneren

Bij deze vorm van crowdfunding draait het om geld ophalen voor het goede doel. Als je investeert in het goede doel, doe je dat vanuit een maatschappelijk belang en krijg je er niets voor terug. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld inzamelen voor projecten in andere landen. Maar ook aan Obama die een inzamelingsactie heeft gehouden voor zijn herverkiezing als president in 2012. Een ander voorbeeld is het inzetten van een donatie voor shirtsponsoring van een sportclub, zoals De Graafschap voor haar supporters heeft gedaan.

De belangrijkste voordelen zijn dat alle donaties ten goede komen aan het goede doel, er is geen maximumbedrag dat je mag inzamelen en voor de donateur is het bedrag fiscaal aftrekbaar op de belastingaangifte (mits de organisatie een ANBI-instelling is). Voor de organisatie zelf kan het een nadeel zijn dat er vaak maar kleine donaties binnen komen, dus veel promotie is wel noodzakelijk. Ook als men maar één keer doneert, is er meestal sprake van weinig binding.

2. Supporten

Bij supporteren investeert je in een project en krijgt daar iets voor terug. Er wordt een tegenprestatie gegeven voor jouw donatie. Dit kan een product zijn of iets meer symbolisch als een toegangskaartje voor een concert of iets dergelijks. Een van de bekendste support crowdfundingsacties is die uit 1885 voor het financieren van de basis waar het Vrijheidsbeeld in New York op zou komen te staan. Iedereen die geld gaf, kreeg een klein beeldje van het Vrijheidsbeeld.

Dit voorbeeld laat wel zien dat bij supporten sprake is van een sterke band met het goede doel. Ook hierbij is het bedrag fiscaal aftrekbaar op de belastingaangifte als de organisatie een ANBI-instelling is. Het nadeel bij deze vorm is dat je geld moet investeren in de tegenprestatie en dat er vaak veel donateurs nodig zijn om het doel te realiseren.

3. Lenen

Je leent geld aan een bedrijf of particulier. Vaak krijg je daar rente of interest voor in de plaats. In Nederland komt dit nog niet heel veel voor, maar het komt wel meer in opkomst. Wereldwijd gaat er veel geld in om. Denk maar eens aan de microkredieten in ontwikkelingslanden. Bij deze vorm van crowdfunding is een binding met het bedrijf of particulier als investeerder noodzakelijk. Soms hoeft bij succes het leenbedrag niet terug betaald te worden. Andere keren juist wel, plus vaak nog met rente.

4. Investeren

Als je investeert in een bedrijf krijg je hier een aandeel van dat betreffende bedrijf voor. Het ligt aan de afspraken die gemaakt worden met het bedrijf, maar als investeerder wordt je uiteindelijk gecompenseerd met een groei van de waarde van het bedrijf en/of meedelen in toekomstige winsten van het bedrijf. Je bindt je dus voor langere tijd aan het bedrijf en bent dus medeverantwoordelijk voor het succes. Als bedrijf raak je wel een deel van je aandelen kwijt en mogelijk ook een deel van de beslissingsbevoegdheid.

De mogelijkheden voor crowdfunding worden dus steeds uitgebreider. Niet alleen de vorm maar ook voor wie. Het is niet alleen maar meer voor goede doelen, nu ook voor bedrijven en zelfs particulieren. De taak van het verstrekken van leningen en investeringen ligt nu dus niet alleen meer bij de banken. Daarom is het ook goed dat de DNB en AFM dit jaar in mei hebben aangekondigd dat ze de crowdfundingsplatformen scherper in de gaten gaan houden.

Duurzame Dinsdag is een initiatief dat zich al 17 jaar inzet voor een duurzame samenleving. Door het inzamelen van duurzame ideeën uit de samenleving zorgt Duurzame Dinsdag er samen met haar partners voor dat er meer ondersteuning komt om deze initiatieven te versnellen en zodoende te realiseren.

duurzamedinsdag3

Duurzame Dinsdag koffer

Ieder jaar worden er ideeën van particulieren en bedrijven ingezameld en in de Duurzame Dinsdag koffer op 1 september aangeboden aan het kabinet. De initiatieven van particulieren en bedrijven kunnen aangemeld worden op de website van Duurzame Dinsdag. De initiatieven zijn zeer divers en kunnen bijvoorbeeld uiteenlopen van het hergebruiken van kleding tot het produceren van producten van oogstafval. Door het indienen van een idee wordt, samen met de andere ideeën,  de boodschap voor het kabinet bepaald hoe Nederland samen met de politiek tot een duurzamere samenleving kan komen.

Ideeën 2015

Dit jaar is de Duurzame Dinsdag koffer op 1 september jongstleden aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld. Zij nam de koffer met maar liefst 272 ideeën namens het kabinet in ontvangst. De koffer moet het kabinet een beeld geven welke duurzame trends er nu spelen in ons land. Staatssecretaris Mansveld gaf aan dat alle 272 initiatieven in de koffer van belang zijn. Volgens haar geven ze opgeteld bij elkaar een sterkere invulling aan de klimaatdoelen van de overheid en laten ze zien dat duurzaamheid steeds verder doordringt in de samenleving.

Koffer vol innovatie

Rinske van Noortwijk van Greenwish heeft de inhoud van de koffer geanalyseerd voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en geeft aan dat de koffer dit jaar vol innovatie zit. Er zitten veel initiatieven in rond circulaire economie. Mensen zoeken naar nieuwe toepassingen van restmateriaal. Volgens haar kan innovatie nog meer benut worden als er verbindingen worden gelegd met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisatie. Alle ideeën van 2015 zijn terug te vinden op de website.

Duurzame prijzen

Duurzame Dinsdag kent ook prijzen toe, deze moeten initiatiefnemers ondersteunen hun ideeën verder te ontwikkelen. Alle ideeën worden beoordeeld door een jury en voorzitter van de jury, Maurits Groen, heeft de prijzen uitgereikt aan de beste ideeën. De winnaars van de prijzen 2015 zijn hier terug te vinden.

Duurzaam Lintje

Ook is er een Duurzaam Lintje in het leven geroepen. Dit is de enige onderscheiding in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het is bedoeld als eerbetoon aan personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor duurzaamheid in het algemeen. Dit jaar zijn er maar liefst drie Duurzame Lintjes uitgereikt.

duurzaam lintje 2015

Ideeën 2016

De ideeën voor volgend jaar worden al volop ingediend. Ieder idee wat ingestuurd wordt, maakt kans op een van de prijzen die Duurzame Dinsdag uitreikt. De Duurzame Dinsdag koffer 2016 zal op 1 september 2016 worden uitgereikt aan het kabinet. Heb jij een duurzaam idee dat gepresenteerd moet worden aan het kabinet? Ook jij kunt een idee indienen!

 

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw gezamenlijk Europees energiebeleid dat de consument 15 euro per jaar energiebesparing moet gaan opleveren.

Nieuw energielabel

Die energiebesparing moet vooral komen door een nieuw energielabel voor apparaten waarin ook het waterverbruik en geluidsproductie moet worden opgenomen. Ook moet er een nieuwe schaalverdeling op komen van A tot en met G. Volgens de Commissie is de huidige schaalverdeling met A+, A++ en A+++ niet duidelijk genoeg voor consumenten. Nu denkt een consument vaak dat ze met een A+ energielabel het zuinigste apparaat heeft gekozen, terwijl dat soms de minst zuinige is omdat er ook nog een A++ of A+++ variant verkrijgbaar is. Door het nieuwe label zal pas echt duidelijk worden welke apparaten het zuinigst zijn. En daar moeten de fabrikanten en de handel straks ook van profiteren, denkt de Commissie. Zij schat namelijk dat zij maar liefst meer dan 10 miljoen euro meer omzet gaan maken.

Hier zie je het verschil tussen een oude en nieuwe energielabels:

energielabels

Goedkopere energie

Naast het nieuwe energielabel wil de Europese Commissie ook goedkopere energie voor burgers. Dit kan door betere Europese samenwerking gerealiseerd worden. Daarnaast moeten burgers nog meer geld kunnen besparen op hun energierekening door zelf duurzame energie op te gaan wekken, door meer prijsconcurrentie op de duurzame energiemarkt en opslag van ‘goedkope’ reserves door duurdere tijden. Duurzaam opgewekte energie, door bijvoorbeeld windmolens of zonnecellen, moet worden opgeslagen. Vervolgens moet deze energie kunnen worden aangewend op momenten dat fossiele energiebronnen als olie en gas tijdelijk duurder zijn. Consumenten die duurzame energie opwekken moet het minder moeilijk gemaakt worden door vereenvoudiging van allerlei lastige regels.

Innovatie Fonds

Als laatste wil de Europese Commissie een Innovatie Fonds van 10 miljard euro voor armere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Bulgarije, Kroatië en Tsjechië. Deze landen hebben tot nu toe weinig geld gehad om te investeren in duurzame energie. Met dit fonds kunnen de armere landen de komende tijd hun eigen duurzame markten gaan moderniseren.

Biergigant Heineken start dit jaar nog met het brouwen van bier waarbij, tijdens het hele productieproces, geen gebruik gemaakt zal worden van fossiele brandstoffen. Dat zegt Heineken-directeur Global Sustainable Development Michael Dickstein in een toelichting op het nieuwe duurzaamheidsrapport tegen Dow Jones.

Geen fossiele brandstoffen voor merk Gosser

gosser heineken

Heineken gaat in het Oostenrijkse Goss in november dit jaar met een nieuw energiesysteem bier brouwen voor het merk Gosser. Door een combinatie van het gebruik van biomassa, zonne-energie en thermische energie, zal de brouwerij volledig werken zonder fossiele brandstoffen. Er zal dan dus meer dan 1 miljoen hectoliter bier per jaar gebrouwen worden, volledig CO2-neutraal. Het project wordt gerealiseerd samen met de Brau Union Osterreich, het bedrijf BioEnergy Internatinal AG en regionale en lokale overheden.

Haalbaarheidsstudie inzetten overtollige energie

Tevens onderzoekt Heineken samen met de VN-organisatie UNIDO (United National Industrial Development) hoe overtollige energie van een nog nader te selecteren brouwerij in Afrika optimaal kan worden aangewend als hernieuwbare energievoorziening van de lokale bevolking. Heineken hoopt nog voor de zomer samen met Unido een locatie te kunnen kiezen waar ze een proefproject met lokale organisatie, overheden en bevolking kunnen gaan opzetten.

Water- en energiereductie blijft een doel

Wereldwijd heeft Heineken de afgelopen zes jaar al 75 miljoen euro kunnen besparen op energie- en waterverbruik. Het afgelopen jaar werd er gemiddeld 3,8 hectoliter water gebruikt per hectoliter bier. Het doel is om dit nog verder terug te dringen naar 3,5 hectoliter water per hectoliter bier in 2020. Daarnaast heeft de biergigant de CO2-uitstoot met 30 procent weten te verminderen sinds 2008. Tevens komt 20 procent van alle gebruikte energie uit herbruikbare bronnen. Heineken is goed op weg, maar naar eigen zeggen nog lang niet klaar met de ontwikkeling naar duurzamere productie van bier. Het volledige duurzaamheidsrapport is na te lezen op de website van de bierbrouwer.

Duurzaamheidsverslag 2014 infographic

Het bedrijf Onora uit Den Bosch heeft het allereerste product ontwikkeld gemaakt van afbreekbaar plastic: een grafkist. De innovatieve grafkist is gemaakt uit restmateriaal uit de aardappelindustrie. Met dit product heeft het bedrijf de MKB Export Award gewonnen.

Revolutionair

De MKB Export Award is een initiatief van TNT, RVO en MKB Nederland. Uit de ruim 150 bedrijven heeft de jury Onora en hun biologisch afbreekbare grafkist tot winnaar gekozen. Aan de award zitten een talencursus naar keuze, een partnerscan van RVO en een transporttegoed van € 30.000 verbonden. Twee jaar heeft Onora gewerkt aan het product wat een revolutie is in de uitvaartbranche. De milieubelasting van deze variant van afbreekbaar plastic is maar liefst de helft minder dan die van een houten variant.

afbreekbare kist

Duurzame uitvaart populair

Dat duurzame uitvaarten aan populariteit winnen, blijkt wel uit de aandacht die Onora heeft gekregen na het winnen van de Award. Vanuit de hele wereld wordt het bedrijf nu benaderd. Vooral in de Verenigde Staten zijn duurzame  uitvaarten erg populair. Mensen willen na hun door één worden met de natuur, zonder deze te belasten.

Alles afbreekbaar

Een trend in de VS, is dat mensen die overleden zijn, worden gewikkeld in biologisch afbreekbare lijkwaden en vervolgens begraven in een bamboekist. Naast bamboekisten kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor kisten gemaakt van wilgen, gerecycled karton of bananenplanten. De begraafplaats is ook volledig afbreekbaar. Er komen geen traditionele stenen op de graven en lichamen worden niet meer gebalsemd. Dit maakt een duurzame begrafenis ook goedkoper (er wordt vooral bespaard op balseming en metaal).

Van natuur tot natuur

Dit is wat het uitgangspunt is van Onora: zo duurzaam mogelijk uitvaartproducten ontwikkelen. In het geval van een begrafenis wordt de kist binnen tien jaar zijn opgenomen in de grond. In het geval van een crematie verbrandt de grafkist schoon waarbij tot minder dan 75% minder giftige stoffen vrij zullen komen dan bij kisten gemaakt van andere materialen.

Dus voor wie niet wil dat zijn of haar uitvaart negatieve invloed heeft op het milieu, is een volledig biologisch afbreekbare grafkist, gemaakt van duurzame, ecologische materialen, een uitkomst.

Modeketen H&M staat boven aan de ranglijst duurzaam geproduceerde kleding van merkenvergelijkingssite Rank a Brand. Op nummer twee staat dit jaar C&A, gevolgd door Zara.

Samen voor duurzaam

Rank a Brand is een merkenvergelijkingssite dat samen met consumenten merken menselijker, klimaatvriendelijker, milieuvriendelijker en diervriendelijker wil maken. Ieder jaar doet Rank a Brand onderzoek onder modeketens in Nederland waarbij gekeken wordt naar duurzaamheid en transparantie. Om een A-label te kunnen krijgen, moet 75 procent van de twintig gestelde criteria positief worden beantwoord.

Scoreoverzicht rank a brand

Stappen vooruit

Het was twee jaar geleden dat H&M de ‘Rank a Brand Modeketen award 2013’in de wacht sleepte. Hoewel de modeketen degradeerde van B-label naar C-label, scoorde H&M goed op het vlak van het gebruik van biologisch katoen en volledige transparantie in de herkomst van hun kleding. Tevens heeft H&M een effectief beleid voor het looien van leer dat ze gebruiken voor hun kleding, door het gebruik van chemicaliën en chloor zo veel mogelijk te beperken. C&A heeft volgens Rank a Brand de grootste stappen vooruit gemaakt. Zij hebben van alle modeketens de meeste milieuvriendelijke katoen in de collecties. Namelijk maar liefst 38 procent. Ook zet C&A zich, samen met Zara, aantoonbaar in om schadelijke chemicaliën uit het productieproces te weren.

Verbeteren arbeidsomstandighedenethical trading initiative

Een van de voornaamste redenen waarom H&M zakte naar een C-label, heeft te maken met de strengere criteria als het gaat om arbeidsloon. Werknemers in de kledingindustrie krijgen nog steeds veel te weinig betaald. Ze kunnen er nauwelijks van leven. Ook de werkdagen zijn nog steeds te lang en de fabrieken waarin ze werken onveilig. Hoewel H&M heeft aangekondigd bij de leveranciers aan te dringen op een beter salaris, is daar nog te weinig van te zien, volgens Rank a Brand. Van de onderzochte ketens, zijn er slechts tien aangesloten bij de Ethical Trading Initiative (ETI). Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor fabrieksarbeiders die moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden. De organisatie strijdt voor een verbetering van de omstandigheden en meer loon.

Slechtste jongetjes van de klas

De slechtste jongetjes van de klas zijn The Sting,  Promod en New Yorker. Zij halen een E-label (net als onder andere V&D, M&S Mode, Action en de Wibra). De rest kwam uit op een D-label, waaronder ook de Hema, Primark en Zeeman. De volledige score van de ketens die in Nederland onderzocht zijn, is terug te vinden op de website van Rank a Brand.

Duurzame vakanties20/01/2014

gogreenWe weten allemaal dat we duurzaam kunnen eten, leven en kleden. Maar ook onze vrije tijd kunnen we duurzaam invullen. Steeds vaker kun je kiezen uit ‘groene’ vakanties en dan niet in de zin dat de vakantiebestemming zich in een groene omgeving bevindt. Zo kun je je vakantie doorbrengen op milieuvriendelijke landgoederen of campings, maar ook tropische bestemmingen zijn op een duurzame wijze in te vullen.

Dichtbij huis

Het is bijvoorbeeld in Nederland mogelijk om korte of langere verblijven boeken in vrijwel alle provincies. Alle arrangementen zijn ‘groen’, dat wil zeggen dat de accommodaties goed te bereiken zijn via openbaar vervoer of per fiets. De locaties zelf beschikken over een duurzaam keurmerk en het eten is biologisch.

Wil je iets verder weg, neem dan bijvoorbeeld de trein en reis naar Toscane. Je vindt daar talloze zogeheten ‘agriturismo’. Je verblijft dan op een landgoed of boerderij waar op biologische wijze vee of groenten / fruit geteeld wordt. Deze boerderijen verkopen vaak ook zelf hun geteelde waren. Bij je verblijf geniet je dan ook van alle eigen producten. Soms mag je zelfs mee helpen met het werken op het land.

201203051220520.BANT_agriturismo_1330953183

Duurzame verre reizen

f44dbWil je een nog groter avontuur aangaan? Er zijn reisorganisaties gespecialiseerd in duurzame verre reizen naar bijvoorbeeld Azië of Afrika. Zo zou je bijvoorbeeld in Maleisië een tocht kunnen maken door het oerwoud. Je komt in gebieden waarvan je nooit had gedacht daar ooit te komen. Tochten over en door rivieren, vissen in een rivierbootje, lopen door het oerwoud of zelfs een bergbeklimming, niets is te gek. Ontmoetingen met de lokale bevolking en wilde dieren staan op programma. Kortom, echt een reis voor de avontuurlijke natuurliefhebber.

Credits featured image

opladen_autoOp verschillende manieren wordt het sinds enkele jaren steeds aantrekkelijker gemaakt om elektrisch te rijden. Er zijn verschillende fiscale voordelen voor leaseauto’s en ook het aantal oplaadpunten verspreid door het land groeit gestaag. Prima ontwikkelingen, maar het is natuurlijk ook interessant om eens te kijken naar de concrete cijfers. Agentschap NL, de overheidsinstelling voor ondernemers met duurzame ambities, heeft hier onderzoek naar gedaan. We lichten er enkele interessante uitkomsten uit.

Aantal elektrische voertuigen op de weg groeit

Het eerste positieve punt dat duidelijk uit het onderzoek blijkt, is het aantal elektrische voertuigen dat zich over de Nederlandse wegen beweegt. Vooral op het vlak van personenauto’s is er een forse groei waarneembaar. Zo waren er op 31-12-2011 slechts 1.141 van te tellen, maar stond dit aantal een jaar later al op 6.258. Dat die groei door blijft zetten blijkt wel uit de cijfers voor 2013, want op 31-10-2013 reden er in Nederland 13.281 elektrische personenauto’s rond. Ook andere voertuigen zoals bedrijfsauto’s, motoren en bussen laten een groei zien. Onderstaande grafiek geeft duidelijk de groei en het aandeel per soort voertuig weer.

Tabel el.vervoer

Plannen voor de toekomst

Het gaat dus al een heel eind de goede kant op wat betreft het elektrisch rijden. Toch wordt er nog niet op de lauweren gerust, want juist voor de komende jaren staan er nog enkele ambitieuze doelstellingen op stapel. Dat blijkt in ieder geval uit het door de overheid opgestelde plan ‘Elektrisch Rijden In De Versnelling.’ Zo is het ideaalbeeld voor 2015 dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland is opgelopen tot een aantal tussen de 15.000 en 20.000. In de vijf jaar daarna moet de echte groei gaan plaatsvinden, want het streefgetal voor 2020 is vastgesteld op 200.000. Een mooi doel en de meest recente cijfers laten zien dat die elektrische droom hard op weg is om waarheid te worden.

ouder-schoenen-tweede-levenSchoenenwinkels Dolcis, Intreza, Invito, Manfield en PRO0031 hebben samen een geldbedrag van ruim 18.000 euro ingezameld voor dance4life met een inzamelingsactie van oude schoenen. In totaal zijn er door de deelnemers 254.467 paar schoenen ingezameld. Twee maal per jaar wordt er door de deelnemende ketens een actie gehouden waarbij men zijn of haar oude schoenen in kan leveren in ruil voor een kortingsbon voor een nieuw paar schoenen. De oude schoenen worden vervolgens gesorteerd op bruikbaarheid en de ‘goede’ schoenen worden verscheept naar ontwikkelingslanden, waar ze weer op worden geknapt en vervolgens worden verkocht op de lokale markt. Zo hebben ook degenen met een laag inkomen de kans om schoenen te kopen, en is er weer meer werkgelegenheid. Omdat deze schoenen een tweede leven in wordt geblazen, wordt gesproken van duurzaam ondernemen: “voldoen aan de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden teniet te doen van komende generaties om ook in hun behoeften te voorzien.” (Brundtland)

oudeschoenenactie-dance4life-macintosh

Macintosh Retail Group

Alle deelnemende winkels voor deze actie zijn onderdeel van de Macintosh Retail Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de distributie van consumentenproducten in de sectoren Fashion en Living. Dit bedrijf heeft zo’n 1.000 winkels over het hele land verspreid, alsook een webshop. Zo zijn er 101 Dolcis-winkels te vinden in Nederland op A1-locaties. In deze winkel is er een ruim aanbod aan zowel dames- als heren- als kinderschoenen. Men is daarbij gespecialiseerd in enkellaarsjes die variërend in verschillende kleuren, zoals de nieuwe veelvoorkomende taupe enkellaarsjes, te verkrijgen zijn. In deze winkel kan men naast de A-merken, ook goedkopere en toch kwalitatief goede schoenen kopen. Deze winkel heeft tevens een eigen webshop.

 
 

« Oudere BerichtenBrowse the archives

Een Beter Milieu Begint Bij Jezelf

Tips voor thuis

  1. Gebruik spaarlampen
  2. Zorg voor goede isolatie
  3. Gebruik een droogrek of waslijn, en geen droger
  4. Zet apparaten uit in plaats van op stand-by
  5. Draai geen halve wassen, maar stop je trommel goed vol
 

Project DOEN ♥ Albert Heijn

Puur & Eerlijk
 
 
 

Project DOEN

Project DOEN
 

Afval scheiden is Goud

Afval scheiden is Goud